AKTUALITY Potřebujete poradit ?606 063 140 Rychlá rezervace
se slevou
REZERVUJTE
požadovaný termín

PROVOZNÍ ŘÁD

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu penzionu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Jsou vytvořena proto, abychom mohli zajistit dobré podmínky pro ubytování všem hostům.

Při příchodu host předloží platný doklad totožnosti.

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit.

Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host kromě prací potřebných k nápravě poškození či znečištění i plný poplatek za tyto dny.

Host nesmí bez souhlasu majitele penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v penzionu tak v přilehlém okolí.

Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých v pokoji nebo na zahradě.

V době od 22hod do 7.00hod je host povinen dodržovat noční klid.

Rezervace platí do 18 hod není-li objednávkou sjednáno jinak.

Host je povinen při ukončení ubytování opustit pokoj do 11hod. Při přesažení této doby mu bude účtován další započatý den, pokud nebylo sjednáno jinak.

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry a zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, uzavřít dveře a klíč odevzdat na recepci nebo do schránky na klíče.

V celém objektu penzionu je přísný zákaz kouření.

Při nedodržení provozního řádu je majitel oprávněn zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu!