AKTUALITY Potřebujete poradit ?606 063 140 Rychlá rezervace
se slevou
REZERVUJTE
požadovaný termín


www.pevnostjosefov.cz
www.josefov.com  - ochránci památek Ravelin XIV.
 

Video o pevnosti Josefov

 

Pevnost Josefov

Pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. Dobývání pevností patřilo tehdy k vojenské strategii každé evropské armády. Projekt pevnosti zpracoval francouzský inženýr v habsburských službách generál Duhamel de Querlonde, který stavbu zpočátku také řídil. V poměrně krátké době vznikla nad soutokem řek Labe a Metuje mohutná bastionová pevnost, jedna z nejmodernějších a nejvýznamnějších v habsburské monarchii. Patřila k vrcholným dílům evropského pevnostního stavitelství. V případě obležení ji mělo bránit až 12 000 vojáků. Pevnost byla od počátku stavěna jako město, proto je též významným urbanistickým celkem s pravoúhlou uliční sítí a domovní zástavbou. Hlavní vojenské budovy nesou rysy empirového slohu. Dominantou Josefova je posádkový kostel a jeho zdaleka viditelná věž.

V období napoleonských válek se Josefov několikrát připravoval na obléhání. Vojenskou slávu v boji však nezískal ani za války prusko-rakouské v roce 1866. Pruské vojsko se při svém tažení obléháním pevnosti nezdržovalo a v bezpečné vzdálenosti ji obešlo. Vojenská strategie se již výrazně změnila. Roku 1888 přišel Josefov o pevnostní statut. Vojenská posádka tu však zůstala a garnisona nedílně patřila k městu dalších sto let.

Za 1. světové války byl v Josefově zřízen velký zajatecký tábor, kterým prošlo několik desítek tisíc Rusů, ale i Ukrajinců, Srbů, Italů aj. Během fašistické okupace byla v Josefově umístěna německá posádka a v letech 1968 - 1991 zde měla posádku sovětská armáda. Nynější pokračovatelkou vojenské tradice Josefova je nevelká posádka Armády ČR.
Obrana a opevnění josefovské pevnosti spočívala v mohutných bastionových hradbách, palebné síle pevnostního dělostřelectva, inundačních (zátopových) kotlinách a především rozsáhlém podzemním obranném systému. Vnitřní zástavba pevnostního města a jeho obranná zařízení jsou zachovány v poměrně velkém rozsahu. Každým rokem se opravuje některý památkově chráněný objekt. Pozoruhodným místem pro návštěvníky města je vojenský hřbitov.

Josefov se stal v roce 1948 součástí města Jaroměře. V roce 1971 byl prohlášen městskou památkovou rezervací. Svým charakterem je plně srovnatelný s Terezínem, ale i dalšími evropskými pevnostními městy jako jsou Komárno (Slovensko), Zamość (Polsko), Palmanova, Peschiera (Itálie), Neuf-Brisach, Verdun (Francie), Konigstein (Německo) aj.

Podzemní obranný systém

    Podzemní obranný systém byl původně nejmocnější zbraní v rukou obránců Josefova. Umožňoval především „zaminovat“ přístup k pevnosti a odpálenými náložemi ničit postavení obléhatelů. Rozsáhlý labyrint různých druhů chodeb dosahoval celkové délky asi 45 km. Chodby byly zřízeny během stavby pevnosti a jsou dokladem technické vyspělosti tehdejších vojenských inženýrů a hlavně minérů, kteří byli ceněnými odborníky.

Hradby josefovské pevnosti

    Hradby josefovské pevnosti byly postaveny podle francouzských fortifikačních doktrín 18. století. Mohutnost hradeb byla ve své době zárukou odolnosti proti účinkům dělostřelecké palby nepřítele. Po zrušení pevnosti v r. 1888 se však staly lákavým zdrojem stavebního materiálu. Město se navíc chtělo zbavit hradebního sevření, a tak likvidačnímu úsilí padly za oběť nejen všechny čtyři pevnostní brány, ale i další hradební objekty. Přesto však zůstal zachován hlavní hradební val a v místech vnějšího opevnění vyrostly půvabné promenády.

Vstupní areál podzemních chodeb získal dnešní podobu v průběhu uplynulých dvaceti letech, většina oprav byla provedena dobrovolníky. Ti ještě dříve opravovali vlastní podzemní chodby. Procházka po pěšinách na vnější straně hradebního příkopu umožní návštěvníkům pevnosti vytvořit si představu o uspořádání josefovských hradeb.