AKTUALITY Potřebujete poradit ?606 063 140 Rychlá rezervace
se slevou
REZERVUJTE
požadovaný termín

UBYTOVACÍ ŘÁD

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v ubytovacím řádu penzionu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Jsou vytvořena proto, abychom mohli zajistit dobré podmínky pro ubytování všem hostům.

GDPR Podminky zpracovani osobnich udaju [PDF, 60.7 kB]

Při příchodu host předloží platný doklad totožnosti.

Ubytovatel předá hostovi při zahájení ubytování klíč od pokoje a od vstupních dveří. Host je povinen tento klíč zabezpečit tak, aby se nedostal ke třetím osobám či nemohl být jinak zneužit neoprávněnými osobami.
V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit 800,- Kč za každou vložku, kterou bude třeba vyměnit.

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit.

Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host kromě prací potřebných k nápravě poškození či znečištění i plný poplatek za tyto dny.

Host nesmí do ubytovacích prostor vpouštět jiné osoby či zvířata bez souhlasu penzionu.

Host nesmí bez souhlasu majitele penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v penzionu tak v přilehlém okolí.

Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých v pokoji nebo na zahradě.

V době od 22hod do 7.00hod je host povinen dodržovat noční klid.

Rezervace platí do 18 hod není-li objednávkou sjednáno jinak.

Host je povinen při ukončení ubytování opustit pokoj do 11hod. Při přesažení této doby mu bude účtován další započatý den, pokud nebylo sjednáno jinak.

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry a zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, uzavřít dveře a klíč odevzdat na recepci nebo do schránky na klíče.

V celém objektu penzionu je přísný zákaz kouření. V případě porušení bude hostovi účtována pokuta 1000,- Kč.

Za případné škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plné výši a dle platných předpisů.

Při nedodržení provozního řádu je majitel oprávněn zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu!